Udstilling 2021:

Lydens Landskaber

Struer Tracks #3 har fået overskriften Lydens Landskaber. De deltagende kunstnere har arbejdet med stemninger, historier, erindringer, lyde og fantasier, der knytter sig til forskellige steder i Struer.  Værkerne fremkalder flygtige stemninger, sanseindtryk og livsformer, der gemmer sig lige bag det åbenbare: i vores kroppe, i kloaker, under Limfjordens overflade eller bag den gamle industrihavns facader. 

Hovedkurator: Charlotte Bagger Brandt. Kurator for koncerter og viden: Rune Søchting.
Se programmet og læs mere om biennalen her.

Anders Lauge Meldgaard: Rejse som lys der blir ved

Med Rejse som lys der blir ved har Meldgaard komponeret et helt nyt værk i dialog med Koret Klang fra Holstebro. Omdrejningspunktet for værket er luften mellem os, hvad vi deler, og hvad der binder os sammen socialt og…

Arendse Krabbe: indre lydlandskaber

Med indre lydlandskaber har Arendse skabt et stedsspecifikt lydværk til Struer, der sætter fokus på de skjulte systemer, der opretholder byen og menneskene som færdes i den. I værket indgår tre elementer: et specialdesignet kloakdæksel…

Brandon LaBelle: Det frie rum

Det frie rum er en installation baseret på det anarkistiske miljø, der ofte eksisterer omkring selvetablerede musikklubber og spillesteder. Disse fristeder findes typisk i forladte bygninger, er skjulte og lidt beskidte. Her kan man træde ind i…

Jana Winderen: At lytte med muslinger

Med At lytte med muslinger har Winderen skabt en intim lyttesituation i det lille sorte træhus længst ude på den lange mole på lystbådehavnen. Omgivet af vand på næsten alle sider skaber turen derud en lille mental rejse, væk fra byen…

Juliana Hodkinson: Future Unreal

Med Future Unreal har Hodkinson komponeret et helt nyt værk for og med det lokale kor Side by Side og korleder Sisse Skovbakke. Værket er blevet udviklet online, uge for uge i løbet af pandemien uden at parterne har kunnet mødes…

Kaffe Matthews: Vejret er præsent

Med Vejret er præsent har Matthews skabt en ny lyd-cykel komposition specifikt til Struer i samarbejde med The Bicrophonic Research Institute (BRI).
Værket opleves på en af de 6 Soniske cykler, der afspiller geolokaliserede lyde…

Ragnhild May: Æolian Pavillion

Æolian Pavillion er både en harpe, der opfanger vindens lyde på havnen og en pavillon man kan gå ind i. Værket er en nyfortolkning af pavillonen som arkitektonisk figur, som May lader smelte sammen med Aeolusharpen, der har sin oprindelse i Grækenland…

Se Byen Vertikalt: Oddens åndedrag

Oddens åndedrag er en fysisk lydvandring skabt specielt til Struer Havn. Forestillingen er et sammenspil af vertikal dans og lydkunst skabt omkring et bærende deltagerinddragende perspektiv. Gennem lyd og bevægelse inviteres publikum…

Vinyl -terror & -horror: Broken telephone

Broken telephone er en stedsspecifikt lydinstallation skabt til det røde pakhus. Brudstykker af indtryk fra havnen er omdannet til en fiktiv abstrakt fortælling, fortalt gennem objekter, handlinger og lyd. Her flettes historier om havnen, både…

Særudstillinger

Sounding City

I perioden op til biennalen havde Struer Tracks besøg af et hold af sommerskolestuderende fra Aarhus Universitet. De studerende på kurset Sounding City – Sonic interventions for liveable urban spaces arbejdede med…

THE REALM OF IN-BETWEEN

Som en del af den internationale biennale for lydkunst, Struer Tracks, viser Regelbau 411 gruppeudstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN med studerende fra Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk Musik…