THE REALM OF IN-BETWEEN

Foto: Mikkel Kaldal

REALM OF IN-BETWEEN

Som en del af Struer Tracks, viser Regelbau 411 gruppeudstillingen  THE REALM OF IN-BETWEEN med studerende fra Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk  Musik.  

Med udstillingen sætter Regelbau 411 fokus på lydens evne til at transformere, udvide, forstærke og fortolke  forholdet mellem vores fysiske og mentale rum. Kunsthallens særlige beliggenhed danner rammen om fem  stedspecifikke værker, der med lyden som centralt greb skaber koblinger mellem vores indre rum – defineret af  vores tanker, forestillinger og drømme, og de ydre – defineret af vores fysiske omgivelser.  

Omdrejningspunktet for udstillingen er den hørbare verden og lydens særlige evne til at skabe forbindelser  mellem det kropsligt nærværende og vores kollektive såvel som individuelle minder og erindringer med tråde til  fortiden, nutiden og fremtiden.  

Udstillingen er kulminationen på et længere forløb, hvor de inviterede kunstnere fra DJK og DIEM har undersøgt spørgsmålet om lydens affektive potentiale og omgivelsernes stedbundne kvaliteter som udgangspunkt for  det kunstneriske arbejde. 

Udstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN åbner sammen med dette års Struer Tracks og er blevet til i samarbejde mellem Regelbau 411, Struer Tracks, Sound Art Lab, Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for  Elektronisk Musik. Udstillingen er kurateret af Matilde Best og Simon Thykjær.  

Læs om særudstillingen på Regelbau 411s egen hjemmeside.

Deltagende kunstnere 

Benjamin Asger Krog Møller, Livia Bruun Pezzot & Andrea Mailund Glahn, Veronika Nielsen & Amalie Götz,  August Norborg og Christian Stenbro. 
Herunder kan du se billeder og videoer af alle værker.

August Norborg: A Place (with a presence)

Fotos: Mikkel Kaldal

Med det interaktive lydværk A Place (with a presence) undersøger August Norborg det sakrale og åndelige som stemninger, der eksisterer udenfor traditionelt religiøse rum. Ofte forbundet med grandiøs arkitektur, høje lofts-hvælvinger og bibelsk ornamentering bygger det hellige på en følelse af eksistensen af noget større end en selv. I bunkerrummet rammesættes lyden som kilde til den følelse af ærbødighed, der rammer os, når vores fodtrin bliver hørbare og vores stemmer giver ekko. Med udgangspunkt i en feedback-tilstand destabliseres vante dynamikker mellem menneske og teknologi, og hvor følelsen af en potentielt overmægtig tilstedeværelse melder sig i et kropsligt og rumligt mellemværende.

Video: Mikkel Kaldal

Benjamin Asger Krog Møller: ”HVORDAN KAN I STÅ DER OG SE SÅ INTERESSANTE UD”

Fotos: Mikkel Kaldal

”HVORDAN KAN I STÅ DER OG SE SÅ INTERESSANTE UD!?” Med de ord anråbte Benjamin Asger Krog Møller i et anfald af misundelse Banedanmarks to master, da han den 10/8-2021 forsøgte at installere et værk, der blot ville låne lidt af deres udstråling. På en formidlingsplanche i Oddesundtårnet kunne han læse, at man på stranden ved Oddesund rigtignok kan opleve ”to mærkværdige master, som griber om sig i luften” og at de netop ”ligner kunst, men udelukkende har et teknisk formål.” Således at brillere i en disciplin uden overhovedet at ville det, hvordan skulle han kunne hamle op med det? Forsmået opgav Benjamin Asger Krog Møller sit værk.

Siden har kunstneren vidst, at hvad angår det tværdisciplinære, så er det misundelse, der driver værket, og at i sidste ende er det videnskaben, der må leve med misundelsen fra de kunstneriske discipliner, selvom den er ligeglad.

Christian Stenbro: To be entirely hollow within

Fotos: Mikkel Kaldal

Med lyd og video konstruerer Christian Stenbro et geologisk datasæt, som danner grundlaget for en materiel transformation. I værket udfoldes en fortælling, der forener 3D-scanning og motion-tracking med korporalitet i et sammenstød på tværs af teknologi og poesi. Bunkeren omdannes til et rum på kanten mellem materielle eksistensformer: Lyde på grænsen til det uhørbare gennemgår kunstig amplifikation, sten formes af lys, og oceaner opstår ud af hvid støj, mens scanning og modellering iscenesættes som abstraktionsprocesser, der rummer både smerte og skønhed. I dette rum accelereres materialernes oprindelige tidslighed. Lytter vi efter, høres originalernes tålmodige geologiske udvikling endnu som et ekko af en fjern performance, der runger gennem tiden.

Video: Mikkel Kaldal

Livia Bruun Pezzot & Andrea Mailund Glahn: Heartbreak Hotel

Fotos: Mikkel Kaldal

Værket Heartbreak Hotel er en udforskning af lydens evne til at vække kropslige reaktioner ved hjælp af kærlighedssange. Et sagte hviskekor af heartbreaks breder sig i bunkerens afsondrede indre, beskyttede og gemt væk. I dette rum kan hjertesorgerne finde sted som hengemte følelser isoleret fra omverdenen af tyk beton. De bittersøde levn vækker erindringer om en tabt tid til tonerne af nostalgiske melodier, der blander sig i bunkerrummet som en kakofoni af bristede hjerter.

Tak til: Marie Vørnle, Christian Glahn, Alvilda Reiter Jakobsen, Magnus Wall, Emma Ottsen Knudsen, Naja Zethner, Silas Saggau, Anna Ida Pezzot, Jonathan Bøge Jensen.

Video: Mikkel Kaldal

Veronika Nielsen & Amalie Götz: VELKOMMEN!! (...) 😮 ? .. ... :-((. ... X3 ..xoxo

Fotos: Mikkel Kaldal

Med værket Velkommen!! (…) 😮 ? .. … :-((. … X3 ..xoxo omdannes bunkeren til et mentalt rum for de følelser, tilstande og virkeligheder, der er personlige, private og samtidig universelle. Med pigeværelset som billede på de tanker, der alene er ens egne, reflekterer værket over kærlighed, sammenbrud, isolation, drømme og selvforståelse som skiftende tilstande, der indtager krop og sind omend blot for en stund. Indretningen er hjemlig i et uhjemligt miljø, der samtidig peger mod bunkeren og pigeværelset som fysiske og mentale rum, hvor man er alene.

Video: Mikkel Kaldal

En stor tak skal lyde til Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Det Obelske Familiefond, Færchfonden, Region Midtjylland og Struer – Lydens By for at have støttet særudstillingen.