Struer Tracks 2019 – Interview med kurator Christian Skovbjerg Jensen

Kuratoren for Struer Tracks 2019 er Christian Skovbjerg Jensen, der er leder af Inter Arts Center i Malmø. Christian har stået bag et bredt udsnit af kunstprojekter i det offentlige rum, blandt andet Sit Down (2006). I 2010 var han kunstnerisk leder på TUMULT, en international kunstfestival, der blandt andet foregik på Lolland, Falster og Møn.

Han ser Struer Tracks som et helt unikt event:

”Struer Tracks er en festival med ambitioner og store muligheder for at etablere sig som en markant international festival for lydkunst, især i kraft af sin kommunale opbakning og forankring, som gør en stor forskel.”

Struer Tracks er etableret på initiativ af Struer Kommune og som en del af satsningen på Lydens By, hvilket giver nogle helt unikke muligheder for lyd i byrummet. Samtidigt understreger Christian, at Struer har mange spændende steder – også dem, der ikke så tit er besøgte, som eksempelvis den gamle (og ofte oversete) havn:

”Der er helt andre skalaer på spil i havnen, end i resten af byen, og den har i mange år levet sit eget liv forholdsvist adskilt fra byens centrum, som ligger lige om hjørnet. Overgangene mellem by, havn og fjord er interessante. Der findes mange helt åbenbare og velkendte kvaliteter i Struers byrum. Men samtidig også mange interessante bagsider og glemte steder, og vi har under forberedelserne forsøgt at kortlægge alt dette som et mulighedsrum og udgangspunkt for diskussion med de inviterede kunstnere omkring, hvilke steder vi vil engagere os i og aktivere som en del af festivalen.”

Struer Havn byder på mange spændende bygninger. Her ses DLG siloen.

Hvad skal vi lytte til?

Netop det glemte og ukendte kommer til at gennemsyre temaet til årets festival: I stedet for at fokusere på det, der allerede er til stede, vil kunstnerne bringe noget nyt til Stuer. Fremmede lyde, glemte lyde samt fremhæve lyde, som vi normalt ikke er i stand til høre. Værkerne, der er skabt specifikt til Struer Tracks, vil fungere som små portaler, der forbinder os til en større verden, til det fremmede og ukendte:

”Tematikken påvirker alt i forhold til valget af kunstnere, men samtidig kan man sige, at det kuratoriske benspænd – at de stedsspecifikke bidrag ikke skulle handle om Struer – gjorde at mulighederne nok snarere blev flere end færre. Dette var dog helt bevidst. Det skabte en frihed til at engagere sig i lydkunst, og mindre om hvordan kunstnere kunne involvere sig i og arbejde med den lokale kontekst.

Men det skabte samtidig spørgsmålet om, hvad skal vi så skal lytte til? Hvor skal vi rette vores opmærksomhed lige nu? Hvad føler vi os forbundet med, eller hvad ville vi gerne høre og vide mere om. Så på den ene side handler det om at forbinde Struer med noget andet og mere end sig selv. På den anden side handler det om at anskue et sted og den måde kunstnere, kuratorer og festivaler arbejder med steder på, på en ny måde.”

Dermed kan du altså forvente at opleve Struer på en helt ny måde til dette års Struer Tracks, hvor byen bliver fuld af lyd – kom og hør den!

De offentliggjorte kunstnere til Struer Tracks 2019 er pt. Christian Skjødt (DK), Elsebeth Jørgensen (DK), Sandra Boss & Jonas Olesen (DK) og Maia Urstad (NO). Følg med her, mens vi løbende offentliggør flere – eller tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev.