Interspecifics_high_02

INTERSPECIFICS (INT)

VÆRK: Codex Virtualis_Genesis

Codex Virtualis_Genesis er en tryptisk audio-visuel installation af Interspecifics. Gennem lyd og billeder inviteres beskueren med på en æstetisk rejse gennem et algoritmisk økosystem skabt af hybride bakterie-AI-organismer.

I det første panel præsenteres vi for en gruppe af genererede organismer i deres mest simple form i et tredimensionelt rum. En selektiv AI navigerer imellem dem og udvælger en organisme, som går videre til det næste panel, der viser den valgte organismes evolutionære historie. I det tredje panel gengives organismen i en 3D-model, hvor den er navngivet med henvisning til sin herkomst, sammen med segmenter af dens syntetiske genom. I dette netværk dukker nye livsformer konstant op, akkompagneret af et bio-akustisk lydlandskab, der manifesterer informationsstrømmene i det computergenererede økosystem.

Med reference til menneskehedens ældgamle søgen efter automata (græsk: selvbevægende) skaber værket forestillinger om nye måder at leve sammen på – om dybe relationer mellem kunstige og organiske livsformer – der måske kan øge vores muligheder for overlevelse i fremtiden.

Interspecifics er et kunstnerisk research bureau grundlagt i Mexico City i 2013. I deres praksis arbejder kunstnerne med brugen af lyd og specialfremstillet hardware til at udforske biosignaler og geometriske mønstre i levende organismer som en form for ikke-menneskelig kommunikation. I forbindelse med Struer Tracks præsenterer Interspecifics det audiovisuelle værk Codex Virtualis_Genesis, en æstetisk rejse gennem et algoritmisk økosystem genereret ud fra hybride bakterielle-AI organismer. I afbildningen af systemets processer og dynamikker tydeliggøres samarbejde og udveksling som afgørende parametre for mangfoldighed og overlevelse i biologisk såvel som mekanisk liv.

place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST. place: Dansk And / date: 23. - 27. AUGUST.