Interview med festivalleder Jacob Kreutzfeldt: Hvorfor lydkunst?

Nuvel, vi arbejder på at få et større kontor. Men lige nu sidder vi lidt klemt i kælderen i Lydens By. Herfra kan de store visioner heldigvis stadig udfolde sig, og Jacob Kreutzfeldt virker da heller ikke hæmmet af, at han må sidde på en taburet i hjørnet og blive interviewet. Passionen for lyd og lydkunst er til at tage og føle på, og den er naturligvis også grunden til, at Jacob Kreutzfeldt er hyret til at være festivalleder for Struer Tracks.

Jacob Kreutzfeldt er uddannet på Københavns Universitet i Moderne Kultur og Kulturformidling. Halvvejs gennem sin uddannelse blev han sporet ind på lyd; han opdagede Københavns Universitetsradio, hvortil han begyndte at producere et film- og litteraturmagasin. Senere kom han i praktik ved Danmarks Radio, og endte med for en periode at skifte studierne ud med jobbet som programmedarbejder på DR. Det at man kunne ting med lyd, som man ikke kunne med skrift var dragende – på universitetet skulle man kun skrive. Så radioen og lyden blev et velsmagende alternativ. Derefter forfulgte Jacob Kreutzfeldt lyden, også i uddannelsesmæssig sammenhæng; han skrev speciale om lyd og efterfølgende en Ph.d. om lyddesign og soundscapes.

Jeg lægger ud med at spørge, “er lydkunst en ny kunstart?” Til det svarer Jacob Kreutzfeldt: “Ja, det er en af de nyere kunstarter. Det er ikke nyt at lave kunst med lyd – det har man gjort i musikkens verden i tusinder af år. Lydkunsten er opstået med den teknologiske udvikling – det er blevet lettere for eksempel at tænke lyd ind i skulpturer og sætte højtalere ind i installationer. Lydkunst er en kile, der har sat sig ind i mellem billedkunst og musik. Overordnet set, er der jo elementer af lydkunst i både scenekunst, film og lydbøger. Men lyd kan også være et centralt element i et værk, og så giver det mening at tale om lydkunst.”

Men hvad er det så lige præcis lydkunsten kan? “Det er ligesom at spørge, hvad farve kan. Rigtig meget! Det er et spørgsmål om hvad, man bruger det til. Der er selvfølgelig forskel på hvad forskellige materialer er gode til: Granit er godt til en ting, et andet materiale er godt til noget andet. Mange lydkunstnere får os til at lytte til små ting, vi ikke lagde mærke til før. De får os til at tune ørerne ind på en ny måde; vi lytter ikke så meget i hverdagen – øret er med andre ord et sekundært organ. Men netop med lyd kan vi skabe noget, der er komplekst, fordi man kan lægge lag på lag på lag og dermed skabe meget nuancerede lydbilleder. Det kender vi fra musik.”

“Lydkunsten er desuden god til at trække os i retning af fordybelse. Der sker noget med os, når vi bliver tvunget til at lytte, når vi fokuserer hele vores væsen i én sans. Og det bliver måske mere og mere væsentligt i en hurtig billedkultur”, siger Jacob Kreutzfeldt.

Jeg må derfor spørge: “Hvis lydkunsten er meget kompleks, er den så svært tilgængelig? Er den med andre ord for alle?”

“Ja, den er for alle og den er ikke svært tilgængelig. Det er som med al anden kunst; man skal stoppe op og give sig tid til det. Det, der udgør et godt kunstværk, er at man kan bevæge sig fra det umiddelbare til noget, der er mere komplekst. Således kan værket både opleves i sin umiddelbarhed, og der er noget at dykke ned i, når man giver sig tid til det. Lyden har i øvrigt også den egenskab, at den kan tale umiddelbart til os. Når vi lytter til musik, stiller vi ikke spørgsmål til, hvad meningen er. På samme måde skal man blot lade sig opsluge af og engagere i lydkunsten”, forklarer Jacob Kreutzfeldt.

Men hvorfor overhovedet adskille kunstarterne? “Det er ikke så vigtigt, om det er det ene eller det andet. Det er forskellige måder at arbejde på. I Struer giver det bare rigtig god mening at fokusere skarpt på lydkunst, fordi hele kommunen satser på lyd. Den satsning bruger vi i Struer Tracks til at sige: Lad os se, hvad vi kan bruge lydkunsten til i Struer. Det gør os klogere på, hvad lydkunsten kan, og hvilke oplevelser lyd kan give – men også på hvad Struer er for en by, og hvad det er for nogle mennesker, der bor i den. Så det handler om lyd, men også om alt muligt andet! Det kan godt være at værkerne på Struer Tracks har at gøre med lyd, men de peger samtidig også ud over sig selv og ud over lyden for at give os nye og uventede erfaringer af den verden vi lever i. ”

Og her slutter vi af samme sted, som vi begyndte: “Hvorfor blev din vej så lydvejen?

“Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg opdagede at der ligger et potentiale i lyd, som vi ikke er nok opmærksomme på; vi lever i en kultur hvor det skriftlige altid fylder mere. Vi glemmer, hvor meget de miljøer, vi er i, er påvirket af lyd. Der er et stort potentiale i at udforske betydninger, stemninger og følelser, der bliver skabt af lyd. Det er nemlig tit noget, der rangerer som noget sekundært. Vi skal ikke langt tilbage i historien, før man ikke rigtig kunne styre lyd. I dag kan man designe lyd på minutiøs vis. Da jeg lavede radio, opdagede jeg, hvor relativt let, jeg kunne lave nogle rigtig fine ting. For 30 år siden skulle man have en spolebåndoptager og derefter hen på et studie for at få mixet det sammen. I dag har du en rigtigt god optager for 1000 kr. og gratis software til redigering. Og så kan du i øvrigt også selv udgive det. Lyd er på rekordtid gået fra at være noget sfærisk, som en duft, og til at blive materielt og formbart.”