Brandon LaBelle: Det frie rum

Foto: Mikkel Kaldal

Brandon LaBelle

Brandon LaBelle er  billedkunstner, forfatter og teoretiker, født i Los Angeles og bosiddende i Berlin. Hans kunstneriske arbejde udforsker spørgsmål om det sociale og kulturelle liv ved hjælp af lyd, performance, tekst og stedsspecifikke konstruktioner. Dette resulterer i projekter, som skaber interventioner i det offentlige rum. Herved bliver kunstværket en del af omgivelserne, for eksempel i form af en politisk aktion eller gennem kunstprojekter, der udmønter sig i socialt arbejde.

Fotos: Mikkel Kaldal

Det frie rum

Det frie rum er en installation baseret på det anarkistiske miljø, der ofte eksisterer omkring selvetablerede musikklubber og spillesteder. Disse fristeder findes typisk i forladte bygninger, er skjulte og lidt beskidte. Her kan man træde ind i en zone, hvor der er plads til alternativ social adfærd, intime forhold og individuelle udtryk. 

Gennem sit kunstneriske forskningsarbejde undersøger Brandon klubben som frirum til at eksperimentere med nye identiteter. Under Struer Tracks vil Brandon sammen med Struers lokale unge opdyrke en anarkistisk energi og skabe et frirum i havnens rå atmosfære.

Installationen udnytter og transformerer det industrielle miljø og skaber et kunstnerisk rum, hvor besøgende kan hænge ud, se og lytte til lyd- og videomateriale samt andet forskningsmateriale. Installationen vil samtidig være aktiv gennem en række offentlige begivenheder, hvor lokale bands og DJ’s kan optræde.

Foto: Mikkel Kaldal

Video: Mikkel Kaldal