Arendse Krabbe: indre lydlandskaber

Foto: Mikkel Kaldal

Arendse Krabbe

Arendse Krabbe er billedkunstner og arbejder med lyd, video, performance, tekst, kollektive læsninger og lyttesituationer. Gennem sit kunstneriske arbejde undersøger hun skjulte strukturer og uhørte stemmer fra mennesker, men også fra andre arter og ukendte dimensioner. 

Arendse bruger lytning som et redskab, der engagerer lytteren i verden: At lytte uden at dømme eller analysere, og opleve hvordan lydene passerer gennem kroppen og sindet. Herved kan lytningen skabe nye indsigter og fællesskaber på tværs af arter, systemer, grænser og dimensioner.

Fotos: Mikkel Kaldal

indre lydlandskaber

Med indre lydlandskaber har Arendse skabt et stedsspecifikt lydværk til Struer, der sætter fokus på de skjulte systemer, der opretholder byen og menneskene som færdes i den.

I værket indgår tre elementer: et specialdesignet kloakdæksel, et lydværk i fem dele komponeret af lydoptagelser fra tarme og kloakker som kan høres fra dæksler fem forskellige steder på Struers havn, samt en lyttesituation hvor deltagere kan opleve lyde, der får nervesystemet til at slappe af og sætter fordøjelsen i gang.

Værket har fordøjelse som gennemgående tematisk figur, og peger på de organiske processer, der er vitale, men som ofte foregår upåagtet. Ved at arbejde med byens skjulte systemer; de offentlige kloakker, vandafledning og rensningsanlæg, åbner værket op for at tænke byen som en krop og se analogien mellem byens og menneskets indre fordøjelsessystemer.

Fotos: Mikkel Kaldal

Video: Mikkel Kaldal