Amplified Views II blev afsløret i Klosterheden

Amplified Views II i Klosterheden

Nu er anden del i det omfattende kunstprojekt Amplified Views indviet i Klosterheden. Bag værket står kunstneren Ursula Nistrup, der har skabt værket i samarbejde med Bang og Olufsen.

Værket forholder sig til sine omgivelser her – de susende graner og den bløde skovbund. Og netop det at forholde sig til omgivelserne er det bærende koncept i Amplified Views, der består af smukke, skulpturelle former, som forstærker de naturgivne lyde på bestemte steder rundt om i Struer Kommune. Det første værk, Amplified Views I, blev afsløret i sommers under Struer Tracks på erhvervshavnen i Struer.

Således er to af værkerne i serien nu afslørede, og det tredje er på tegnebrættet. For alle værkerne gælder det, at de på hver deres måde forstærker udsigter i vidt forskellige miljøer samtidig med, at de i sig selv er æstetiske objekter.

Amplified Views I forstærker lydene og udsigten på havnen

Amplified Views I – på Struer Erhvervshavn

Skulpturen på Struer Erhvervshavn er rettet ud mod vandet, mod udsigten og åbenheden til omverdenen. Den markerer og forstærker denne åbne udsigt og giver anledning til at zoome ind, stoppe op og skærpe sanserne.

Værkets kunstneriske greb er enkelt og tidløst i materialevalg og formgivning. Dets kurvede form og krystalliserede overflade fokuserer og forstærker omgivelsernes lyd; således er der punkter omkring skulpturen, hvor stedets lyde vil træde tydeligere frem. Skulpturen er lavet i relation til bylandskabet omkring den, havnen, de bevaringsværdige bygninger og de omgivende materialer.

Amplified Views II forholder sig til et ganske andet miljø; værket, der består af tre dele, er placeret i en lysning i Klosterhedens tætte nåleskov.

Amplified Views II blev afløret af kunstenren bag, Ursula Nistrup, creative director ved B&O, Kresten Krab-Bjerre og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Møller Pedersen

Amplified Views II – i Klosterheden

Hvor skulpturen på havnen forholder sig til vandet, forholder skulpturerne sig her til den omkransende granskov. På erhvervshavnen er skulpturen rettet mod den åbne udsigt. I Klosterheden taler skulpturerne sammen med et langt mere lukket landskab.

Ligesom de andre skulpturer, der indgår i Amplified Views, er skulpturerne her skabt til dette specifikke sted, dets fysiske formationer og lydene på stedet.

Skulpturernes fysiske former mimer træernes lodrette former og forstærker lyden af susen i granerne og de rytmisk knagende trækroner. Skulpturerne er en lille smule tilbagelænede, så de reflekterer lyden ovenfra. På denne måde forstærkes stedets naturlige lyde ganske analogt.

Det kan være svært at finde Amplified Views II; parker på p-pladsen, der ses på kortet her, gå gennem naturlegepladsen og til venstre hen mod en lille lysning i skoven.