Udstilling 2017: Lydmærker

Udstillingen Lydmærker finder sted i Struers byrum. Den består af en række kunstværker, der er skabt til lydens by, Struer. Fælles for dem alle er, at de er kunstneriske bud på eller undersøgelser af lydmærker i Struer.

Den første onsdag i maj kl. 12 afprøves sirenerne. For mange er det en overraskende og fremmed lyd, men dem der har levet i 1980erne husker sirenen som en tilbagevendende ugentlig begivenhed og som en naturlig del af byens lydunivers. Samtidig var den tilbagevendende lyd af sirener en reminder om tilstedeværelsen af en global truende konflikt som også flød ind i det lokale miljø.

Lyd er en naturlig del af vores tilværelse. For alt hvad vi foretager os er der en lydlig kulisse, som vi oplever som mere eller mindre tilfældig: et vægur der tikker, et knirkende gulv. Ofte er vi slet ikke opmærksomme på, hvordan den stadig foranderlige lydlige kulisse egentlig påvirker os, men vi er konstant omgivet af lyde, som er specifikke for det sted vi er og er en ufravigelig del af vores individuelle personlige historie.

Denne tankerække er udgangspunktet for udstillingen Lydmærker, der stiller spørgsmålet om, hvordan lyd definerer og påvirker det rum vi er i, det rum vi arbejder og bor, leger, sover og slapper af i.

Alejandra Salinas & Aeron Bergman

Kunstnerduoen Alejandra Salinas og Aeron Bergman arbejder på tværs af platforme med forskellige kunstneriske greb, der tæller performance, skulptur, og internetbaserede værker. Fælles for værkerne er et personligt udtryk samt et stærkt socialt engagement… 

Jens Settergren

Jens Settergren kunstneriske praksis rækker over forskellige formater herunder tekst og lyd, ofte med et klart konceptuelt omdrejningspunkt. Der er i hans værker et bevidst arbejde med den måde det sanselige, som fx lyd, dufte temperatur mv…

Jio Shimizu

Jio Shimizu arbejder med lyd og lys i stedsspecifikke installationer, ofte med udgangspunkt i matematiske eller fysiske fænomener. I sit arbejde undersøger han lyd og lys som fysiske svingningsfænomener og hvordan disse kan blive forstærket. Udgangspunkterne i Shimizus arbejde er ofte enkle og klare…

Kristoffer Akselbo

Lyd indgår på linje med andre fænomener i Akselbos arbejde, der er præget af en stærk konceptuel impuls og ikke mindst et glimt af humor. Hans værker har også ofte performativ karakter. Han er interesseret mødet mellem værk og publikum, som når han helt bogstaveligt…

1000 Fugle

I det kollektive projekt 1000 Fugle har de tre kunstnere Nikolaj Nielsen Phillipsen, Michael “Stoffer” Christensen og Troels Nøhr Holmstrøm skabt en struktur og et voldsomt instrument placeret på torvet, Østergade 116. “1000 Fugle er lige dele frygt og glæde…

Steve Roden

Steve Roden, bosat i Los Angeles, arbejder i forskellige medier, så som installation, maleri, lyd og musik. Hans arbejde gør ofte brug af forskellige typer af notationer såsom ord, kort eller musikalske partiturer. Notationerne oversættes igennem selvopfundne systemer til processuelle…

Tao G. Vrohvec Sambolec

Tao Sambolec arbejder med vores kropslige oplevelse af rum.
I hans arbejde er lyd som relationelt fænomen i fokus. Lyden tænkes således som noget, der skaber sammenhæng og forbindelser mellem lytterens krop og omgivelserne og som noget, der skaber forbindelser mellem mennesker.

Ursula Nistrup

I sit arbejde undersøger Ursula Nistrup lyd som et sanseligt, rumligt og kulturelt fænomen. Hun er særligt optaget af det auditive som en indgang til at åbne for nye verdner, intime forestillinger og udvidede rum.